MASALIQ : Jurnal Pendidikan dan Sains says thank you to all authors from various campuses:

  1. Universitas Muhammadiyah Tangerang
  2. Universitas Sunan Giri Surabaya
  3. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
  4. UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
  5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
  6. Universitas Pendidikan Indonesia
  7. Universitas Teknologi Mataram
  8. UIN Sumatera Utara Medan
  9. STIT Palapa Nusantara Lombok NTB
  10. SD Negeri 45 Ampenan

Published: 2023-05-15

10.58578/masaliq.v3i3.957 , Viewed: 138 , Downloaded : 82
10.58578/masaliq.v3i3.958 , Viewed: 136 , Downloaded : 79

Pengembangan Model Bahan Ajar Digital Pembelajaran Matematika Kelas VI SD

Ina Magdalena1, Azzaya Syafinka2, Siti Mariyam3, Zahra Weningtyas4

329-335

10.58578/masaliq.v3i3.963 , Viewed: 196 , Downloaded : 127

Analisis Kebutuhan Pembelajaran Siswa di SDN Sindangjaya IV

Ina Magdalena1, Siti Azkiatul Ummah2, Rizki Pratama3

336-341

10.58578/masaliq.v3i3.964 , Viewed: 131 , Downloaded : 59

Penyusunan dalam Capaian Strategi Pembelajaran Terencana

Abdul Aziz1, Hardika Ramadhani2, Muhammad Abu Bakar3, Yufaida Nurzahro4

342-350

10.58578/masaliq.v3i3.966 , Viewed: 82 , Downloaded : 62
10.58578/masaliq.v3i3.967 , Viewed: 196 , Downloaded : 151
10.58578/masaliq.v3i3.968 , Viewed: 1091 , Downloaded : 1030

Kurikulum dan Problematika Pendidikan dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam

Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi1, Cholifatul Azizah2*, Sayyid Qutub Nabillah3

370-383

10.58578/masaliq.v3i3.897 , Viewed: 428 , Downloaded : 296
10.58578/masaliq.v3i3.984 , Viewed: 107 , Downloaded : 53
10.58578/masaliq.v3i3.985 , Viewed: 195 , Downloaded : 67

Akal dan Otak dalam Telaah Al Qur'an dan Neurosains

Ihda Husnul Khotimah1*, Suyadi Suyadi2

396-405

10.58578/masaliq.v3i3.1054 , Viewed: 335 , Downloaded : 355

Penggunaan Alat Peraga Katrol sebagai Metode Pemahaman Siswa terhadap Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar

Siti Halimatus Sa’diyah1*, Septie Putri Ismanti2, Muhammad Suwignyo Prayogo3

406-414

10.58578/masaliq.v3i3.1061 , Viewed: 387 , Downloaded : 334
10.58578/masaliq.v3i3.1096 , Viewed: 184 , Downloaded : 213
10.58578/masaliq.v3i3.1103 , Viewed: 58 , Downloaded : 53
10.58578/masaliq.v3i3.1104 , Viewed: 83 , Downloaded : 103
10.58578/masaliq.v3i3.1397 , Viewed: 36 , Downloaded : 40
10.58578/masaliq.v3i3.1398 , Viewed: 75 , Downloaded : 64
10.58578/masaliq.v3i3.1472 , Viewed: 119 , Downloaded : 116
10.58578/masaliq.v3i3.1492 , Viewed: 92 , Downloaded : 83
10.58578/masaliq.v3i3.1540 , Viewed: 85 , Downloaded : 72