DOI: https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1

Published: 2021-10-30

https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.1 , Abstract Viewed: 83 , Downloaded : 46
https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.2 , Abstract Viewed: 196 , Downloaded : 149
https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.3 , Abstract Viewed: 47 , Downloaded : 15
https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.4 , Abstract Viewed: 28 , Downloaded : 17
https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.5 , Abstract Viewed: 107 , Downloaded : 74
https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.12 , Abstract Viewed: 72 , Downloaded : 33

Penelitian Evaluatif dalam Pendidikan

Yuniarti Yuniarti
Lathifah Abdiyah
Siti Nurjanah
Septi Lastri Siregar
Puput Riani

73-87

https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.14 , Abstract Viewed: 179 , Downloaded : 112
https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.17 , Abstract Viewed: 182 , Downloaded : 256
https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.19 , Abstract Viewed: 74 , Downloaded : 108
https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.20 , Abstract Viewed: 175 , Downloaded : 342

Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas

Rahmadin Munauwarah
Ashadatul Zahra
Muhamad Supandi
Risma Ardianti Restiany
Dimas Afrizal

121-133

https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.21 , Abstract Viewed: 235 , Downloaded : 225

Pendekatan Filologis dalam Studi Islam

Firdian Firdian
Wiwik Indriani

134-145

https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.39 , Abstract Viewed: 158 , Downloaded : 171
https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.189 , Abstract Viewed: 5 , Downloaded : 12
https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.190 , Abstract Viewed: 0 , Downloaded : 2
https://doi.org/10.36088/yasin.v1i1.203 , Abstract Viewed: 23 , Downloaded : 34