Saputra, Ari, and Ria Ilyani. 2022. “Developing English Instructional Design Based on Higher Order Thinking Skills (HOTS) at SMK IT Al-Qimmah”. MASALIQ 2 (6), 738-50. https://doi.org/10.58578/masaliq.v2i6.642.